#WeStandWithUkraine

26. februāris, 2022

Krievijas agresija Ukrainā mums ir nepieņemama. Rimi Rīgas maratons turpmāk ne tikai nereģistrēs Krievijas skrējējus dalībai maratonā, bet arī iesaldēs esošās Krievijas dalībnieku reģistrācijas. Pēdējos gados Rimi Rīgas maratons bija kļuvis par vienu no populārākiem starptautiskajiem maratoniem reģionā, pulcējot skrējējus no vairāk kā 80 valstīm, t.sk. Krievijas, kuras skrējēju vidū Rīga bija īpaši populāra. Lai arī saprotam, ka Krievijas skrējēji nav vainojami Kremļa dēmoniskajās izdarībās Ukrainā, ceram, ka mūsu pieņemtais lēmums un vēstījums kaut nedaudz palīdzēs cīņā pret prātam neaptveramo agresiju, kuru Krievija īsteno Ukrainā. Iepriekš minētais attiecas arī uz Krievijas sabiedroto Baltkrieviju.

#WeStandWithUkraine

We will not stand Russia’s aggression in Ukraine. Rimi Riga Marathon will not only no longer accept entries of Russian runners, but will also freeze all the existing Russian registrations. In the recent years Rimi Riga marathon had become one of the most international marathons in the region with runners from more than 80 countries, including Russia, choosing Riga as their marathon destination. Riga was always particularly popular among Russian runners. And althought we understand that ordinary Russian runners are not to blame for the demonic actions of Kremlin, we want this symbolic act to help fight Russia’s inconceivable aggresion in Ukraine. The above also applies to the Russian ally Belarus.

#WeStandWithUkraine

Мы не потерпим агрессии России в Украине. Rimi Riga Marathon не только больше не будет принимать заявки от российских бегунов, но и заморозит все существующие российские регистрации. Рижский марафон Rimi за последние годы стал одним из самых интернациональных марафонов в регионе, в котором участвуют бегуны из более чем 80 стран, включая Россию. Рижский марафон Rimi всегда был очень популярным событием среди российских марафонцев-туристов. И хотя мы понимаем, что в демонических действиях Кремля не виноваты простые российские бегуны, мы хотим, чтобы этот символический акт помог бороться с немыслимой агрессией России в Украине. Сказанное относится и к союзнику России Беларуси.

#WeStandWithUkraine

Uz jaunumiem