Rimi Rīgas maratona 2022 nolikums reglamentē sacensību norisi 2022. gada 14.-15. maijā. Nolikumā atrunāta reģistrēšanās, dalības atcelšanas, starta organizēšanas, laika kontroles, apbalvošanas, rezultātu publicēšanas un pretenziju iesniegšanas kārtība, kā arī dalībnieku atbildība piedaloties sacensībās.   Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus publicētajā nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lejupielāde