SIA “Nords Event Communications” 05.07.2021 noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-TL-2021/14 un 23.11.2021. līgumu Nr. SKV-L-2021/392 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LIAA atbalsts