Iestādot mežu un apgaismojot 23 gājēju pārejas, 2023. gada oglekļa pēdu Rīgā kompensējam trīskāršā apmērā

15. februāris, 2024

2023. gada CO₂ᵉ emisiju jeb oglekļa pēdas nospiedumu kompensējam trīskārtīgi, “atdodot atpakaļ” Rīgai jeb investējot virknē ilgtspēju veicinošu projektu savā norises vietā – Rīgas pilsētā. Rimi Rīgas maratons ir pirmais lielais masu pasākums Baltijas valstīs, kas ne tikai aprēķinājis pasākuma radīto oglekļa pēdu, mudinot skrējēju komūnu iesaistīties dažādās ilgtspējas aktivitātēs, bet arī trīskāršā apjomā to kompensējis, gan iestādot priežu mežu pie Bābelīša ezera, gan energoefektīvi apgaismojot 23 gājēju pārejas Rīgā.

Pateicoties mūsu ilgtspējas partnerim Neste Latvija, pasākuma oglekļa pēda (206 324 kg CO₂ᵉ) tiks kompensēta trīskārši. 2023. gada pavasarī sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” iestādītais priežu mežs pie Bābelīša ezera divkāršā apmērā kompensēja esošo pēdas nospiedumu, savukārt, ar “Vizulo Solutions” atbalstu Rīgas pilsētai dāvinātie 49 LED gaismekļi 23 jau labiekārtotās gājēju pārejās, novērsa vēl aptuveni 98 tonnu CO₂ᵉ emisiju nokļūšanu atmosfērā, kā arī samazinās izmaksas par elektroenerģijas patēriņu nākotnē. Šis ir veiksmīgs turpinājums 2022. gada maratona pēdas kompensācijai, kurā maratons, kompensējot savu pēdu, dāvināja Rīgai tādu pašu gaismekļu daudzumu, lai izgaismotu 22 gājēju pārejas.

Ar šo dāvinājumu Rīgai noslēdzam Rimi Rīgas maratona 2023 CO₂ᵉ emisiju jeb oglekļa pēdas nospiedumu kompensēšanu. Būsim to kompensējuši trīskārši. Šajā gadā turpināsim izglītot dalībniekus un paplašināt savu ilgtspējas programmas “Run for future by Neste” diapazonu, Baltijas vērienīgāko tautas sporta pasākumu padarot arvien ilgtspējīgāku, zaļāku un iekļaujošāku.

Aigars Nords

Rimi Rīgas maratona direktors

Kopumā 49 nātrija gaismekļu aizstāšana ar LED gaismekļiem norisinājās uz 23 gājēju pārejām: Gaujas, Tvaika, Mēness, Rūpniecības, Klijānu, Ieriķu, Vīlipa, Melnsila, Lidoņu ielā un Kurzemes prospektā, kā arī vairākām gājēju pārejām Ezermalas, Upes, Daugavgrīvas ielā un Duntes ielā. Ietaupījums gada laikā, ko sniegs šie gaismekļi, ir 34,300 MWh, bet visā to darbības ciklā aptuvenais ietaupījums ir 857,5 MWh.

Maratona ilgtspējas programmas “Run for Future by Neste”, kuras ietvaros tapis Rimi Rīgas maratona CO₂ᵉ emisiju jeb oglekļa pēdas nospieduma aprēķins, mērķis ir pēc iespējas mazināt Baltijas lielākā tautas sporta notikuma ietekmi uz vidi, ilgtspējīgam dzīvesveidam mudinot pievērsties gan skrējēju komūnu un sabiedrību, gan pasākumu nozares (un ne tikai) uzņēmumus un organizācijas.

Ilgtspējīgi un pārdomāti risinājumi, kas sniegs arī praktisku ieguvumu sabiedrībai ilgtermiņā ir vienīgais veids, kā varam patiesi rūpēties par mūsu vides ilgmūžību. Jaunie LED gaismekļi būs ne vien energoefektīvs ieguldījums pilsētas infrastruktūrā, bet arī atbildīgs risinājums gājēju un ceļu satiksmes dalībnieku drošībai.

Armands Beiziķis

Neste Latvija valdes priekšsēdētājs

Rimi Rīgas maratona Ilgtspējas audits programmas “Run for Future by Neste” ietvaros jau otro gadu pēc kārtas tika veikts sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētnieku un vides ekspertu Jāni Brizgu, izmantojot organizatoriem pieejamos datus, aptaujājot sadarbības partnerus un Rimi Rīgas maratona dalībniekus.

Uz jaunumiem