Kompensējam Rimi Rīgas maratona radīto oglekļa pēdu

1. janvāris, 2024

Turpinot ilgtspējas programmu “Run for future by Neste”, arī šogad būsim vērienīgākais Baltijas reģiona sporta notikums, kas veicis ilgtspējas auditu. Tā ietvaros esam aprēķinājuši un kompensējuši maratonā radīto oglekļa pēdas nospiedumu. Pieaugot dalībnieku skaitam un ģeogrāfijai, oglekļa pēdas nospiedums 2023. gadā izaudzis līdz 206 CO2e tonnām, kuras brīvprātīgi esam apņēmušies Rīgas pilsētai kompensēt trīskāršā apmērā – gan sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” sastādot priežu mežu pie Bābelīša ezera, gan ar Neste un Vizulo Solutions atbalstu dāvinot 49 energoefektīvus gaismekļus 23 labiekārtotām gājēju pārejām Rīgā. Lai arī kopumā pasākuma oglekļa pēdas nospiedums vērtējams kā niecīgs, kompensējot maratona pēdu ceram skrējēju komūnu iedvesmot ilgtspējīgam dzīvesveidam un vēl vairāk pievērsties atbildīgai attieksmei pret vidi.

Labi saprotam, ka Rimi Rīgas maratona oglekļa pēdas nospiedums, globāli ņemot, ir niecīgs. Tomēr ar savu piemēru, rēķinot un kompensējot mūsu pašu, kā arī dalībnieku atstāto oglekļa pēdu, gribam iedrošināt arī citus pasākumus, projektus, notikumus, Rīgas un Latvijas uzņēmumus pievērsties savas pēdas apzināšanai, mazināšanai, kompensēšanai. 2023. gada pēdas aprēķini iezīmēja skaudru tendenci – augot maratona dalībnieku skaitam un ģeogrāfijai, augs arī pasākuma radītais oglekļa pēdas nospiedums. Tomēr esam apņēmības pilni pēdas kompensēšanā iesaistīt un vides ilgtspējā izglītot katru savu skrējēju, cenšoties mazināt katra individuālo pēdu. Rēķinot uz vienu dalībnieku, oglekļa pēdas nospiedums šogad jau ir samazinājies, kā arī lepojamies, ka pateicoties partneru atbalstam Rimi Rīgas maratona pēdu varēsim kompensēt trīskāršā apmērā!

Aigars Nords

Rimi Rīgas maratona direktors

Ilgtspējas mērķu sasniegšana iespējama tikai sadarbībā – tāda ir mūsu pārliecība. Savu atbildību mēs redzam kopīgi ar Rimi Riga maratonu veicinot skrējēju, līdzjutēju, organizācijā iesaistīto un arī citu atbalstītāju ilgtspējas izpratni ar mērķi veicināt ilgtspējīgus lēmumus un rīcības. Pēc šī gada maratona redzam, ka cilvēki ne tikai pamana mūsu aicinājumus, bet aktīvi iesaistās un arvien apzinātāk izturas pret resursiem, kurus izmanto. Tāpat mēs arī piedalāmies maratona radītās oglekļa pēdas kompensēšanā, šogad uzstādot energoefektīvus gaismekļus 23 labiekārtotās gājēju pārejās Rīgā.

Armands Beiziķis

Neste Latvija valdes priekšsēdētājs

Kā aprēķina oglekļa pēdas nospiedumu?

Rimi Rīgas maratona ilgtspējas audits programmas “Run for Future by Neste” ietvaros jau otro gadu tika veikts sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētnieku un vides ekspertu Jāni Brizgu, izmantojot organizatoriem pieejamos datus, aptaujājot sadarbības partnerus un Rimi Rīgas maratona dalībniekus.

Oglekļa pēdas nospieduma aprēķinos tika iekļauti un novērtēti visi trīs klasiskie tvērumi, kurus organizācijas analizē, lai aprēķinātu savu oglekļa pēdu. Rimi Rīgas maratonā tieši trešais tvērums (visas pārējās netiešās emisijas, saražotie banneri, konstrukcijas un medaļas, enerģijas punkti trasē, dalībnieku ierašanās Rīgā, transports uz startu, viesnīcas utml.) rada vislielākās emisijas – lielāko trešā tvēruma apjomu veido pasažieru transporta radītā ietekme uz vidi, iekļaujot, piemēram, dalībnieku ierašanos uz maratonu Rīgā, kā arī nokļūšanu uz EXPO pēc numuriem un starta vietu Akmens tilta pakājē.

Būtiski norādīt, ka, rēķinot uz vienu dalībnieku, 2023. gadā izmantotais pasažieru transporta apjoms ir samazinājies par 7%. Saskaņā ar Rimi Rīgas maratona aptaujas datiem, dalībnieki šogad vairāk izmantojuši videi draudzīgus pārvietošanās veidus (velosipēdu, elektriskos skrejriteņus, pārvietošanos ar kājām vai sabiedrisko transportu), lai nokļūtu uz startu un EXPO.

Uz jaunumiem